Kies alvast je workshops!
Hieronder een overzicht van de workshops van de conferentie. Ze worden gegeven in twee rondes:
Ronde 1: 11:50 - 12:50 uur EN Ronde 2: 13:45 - 14:45 uur

Tijdens elke ronde heeft u de keuze uit acht sessies. Vooraf aanmelden voor de workshops van uw keuze is niet nodig. Zorg wel dat u op tijd bent, want vol = vol.
__________________________________________________________________________________

Workshop 1         
De Engineer van de toekomst, wat leren we ze en hoe?

Wat vinden toekomstige werkgevers in de technologische industrie van de opleidingen in het hbo?
Wat valt hen op? Zij deden onderzoek naar wat de werkgever van nu zoekt in een nieuwe
werknemer. Ook onderzochten ze waarom Nederland op een 91e plek op de wereldranglijst staat,
als het gaat om aantallen afgestudeerden in Science en Engineering?
Benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek? In deze workshop van Hanneke Ackermann gaan
we met elkaar na hoe we het beroepsonderwijs ‘future proof’ kunnen maken en welke rol de
bedrijven in de technologische industrie daarbij kunnen spelen. 

Spreker:
Hanneke Ackermann l programmamanager Onderwijs bij brancheorganisatie FME.
__________________________________________________________________________________

Workshop 2        
Hands-on! Aan de slag met HILL

Docenten Lennart Dingens en Britt de Graaf nemen u op interactieve wijze mee in het verhaal van
Fontys Hogeschool ICT en geven een unieke inkijk in de manier waarop zij omgaan met de
veranderende rol van de docent. Naast alle goede ervaringen is er zeker ook aandacht voor de
uitdagingen die ze ervaren in de nieuwe situatie. Kortom, niet alleen een
‘goed weer-show’, maar een heerlijk eerlijk verhaal over het open onderwijs bij hun hogeschool.
Bovendien levert de sessie u een aantal praktische ‘take aways’ op om uw eigen onderwijs in kleine
stapjes open te breken.

Sprekers:
Britt Dingens l onderwijskundige bij Fontys Hogeschool ICT.
Lennart de Graaf l docent ICT bij Fontys Hogeschool ICT
__________________________________________________________________________________

Workshop 3
Hoe lees jij je klas?

Communicatie bestaat uit zowel verbale als non-verbale signalen. Natuurlijk zijn woorden belangrijk.
Maar het grootste gedeelte van de boodschap die we overbrengen bestaat uit lichaamstaal.
In hoeverre let u zelf in uw lessen op de houding van uw lichaam?
Door u bewust te zijn van uw non-verbale signalen en door die van uw studenten ‘op te pikken’
kunt u de communicatie met uw klas verbeteren. Lora van Rijn communiceert dag in dag uit in
lichaamstaal, omdat zij doof is. Zij zet deze beperking om in een talent, om u in te voeren in
de magische wereld van lichaamstaal.

Sprekers:
Lora van Rijn l dove trainer bij Possibilize Academy, trainingsinstituut voor Body Language.
Ronald Ligtenberg l faciliteerder bij Possibilize Academy, trainingsinstituut voor Body Language.

__________________________________________________________________________________

Workshop 4         
Hoe krijg je je studenten in beweging?

‘De docent als coach’, ‘de student aan zet’, ‘flipped classroom’: termen die men vaak hoort in het
kader van modern onderwijs om studenten in beweging te krijgen. Is daarmee ‘frontaal lesgeven’
ineens waardeloos? Hoe zorgt u ervoor dat studenten gemotiveerd aan hun project werken?
In deze workshop van Wijnand Zwart kijken we naar een aantal voorbeelden om studenten in
beweging te krijgen. Het varieert van kleine (natuurkundige) experimenten die in een klas kunnen
worden gedaan tijdens een hoorcollege tot ‘do’s en don’ts’ bij projecten.

Spreker:
Wijnand Zwart l docent Automotive bij Hogeschool Arnhem Nijmegen.
__________________________________________________________________________________

Workshop 5        
Studenten inspireren? Gebruik Design Based Education

In deze workshop gaat u zelf aan de slag met een Design Based Education-opdracht.
Hiermee laten Johan Postema en Corrie Sinia u ‘voelen’ wat het is om DBE in een technische
context uit te voeren. U verlaat de workshop met concrete handvatten om DBE-achtige elementen
in uw eigen onderwijs toe te passen. NHLStenden Hogeschool ziet DBE als een kans om
studenten voor te bereiden op een snel veranderende wereld, zowel regionaal als internationaal.
Persoonlijke ontwikkeling van studenten staat centraal in dit onderwijsconcept, dat uitdaagt tot
vraaggestuurd en flexibeler onderwijs.

Sprekers:
Johan Postema l projectleider Design Based Education bij NHL Stenden Hogeschool
Corrie Sinia l projectleider Design Based Education bij NHL Stenden Hogeschool 
__________________________________________________________________________________

Workshop 6
Studenten als collega

Projecten zijn normale kost voor hbo-studenten. Maar bij projecten als HAN Hydromotive en HAN
Formula Student verandert de relatie tussen docenten en studenten.
Door de hechte samenwerking zijn ze partners van elkaar geworden, gelijkwaardig en met een 
gezamenlijk doel. Dat werkt door in het onderwijs binnen HAN Automotive, de hele studie lang.
Zou u ook dit soort projecten op uw hogeschool willen opzetten, dan is deze workshop iets voor u.
Docenten en studenten van de teams delen hun ervaringen en helpen u met de vernieuwing
van uw onderwijs.

Sprekers:
Toon Nahuijsen l lid van het HAN Hydromotive team
Tom Vermeulen l manager van het HAN Formula Student Team
Paul Claessen l docent Business Management HAN Automotive
Selma van Loon l docent Business Management HAN Automotive
__________________________________________________________________________________

Workshop 7
Grenzeloos onderwijs

Is falen leuk? Nee: ‘Failure sucks but it instructs.’ Dat weten we eigenlijk allemaal al.
Maar durft u zelf te falen in uw werk? Durven falen om van te leren, vereist van u en uw collega’s
een open en nieuwsgierige houding. Kwetsbaar, met een geloof in ontwikkelbaarheid.
U, als docent, kunt dit voorleven. Bent u een master in falen in uw klas? Bent u zo’n falend
voorbeeld? Of wilt u stiekem toch altijd 100% bovengemiddeld presteren? Dan bent u niet zo
faalkundig als u denkt: jammer! In deze workshop leert Remko van der Drift u en uw collega’s
hoe u een groei mindset aan kunt nemen, gericht op minder stress en meer leren en ontwikkelen.
Faalkunde helpt u uw volledige potentieel te benutten en meer ontkrampt in het leven te staan.

Spreker:
Remko van der Drift l directeur van het Instituut voor Faalkunde

__________________________________________________________________________________

Workshop 8
De Waardevolle Hogeschool (onderwijs gericht op maatschappelijke waarde)

De meeste hogescholen werken samen met partners in de regio aan mooie projecten en
initiatieven waarmee ze maatschappelijke waarde creëren. Helaas zien we ook dat die initiatieven
nog maar op beperkte schaal echt deel uitmaken van het reguliere curriculum.
Het is dus zeker nog niet zo dat een student in zijn hele opleiding bezig is met het realiseren van
maatschappelijke waarde in de regio. In deze workshop gaan we onder leiding van Martin Wiersma
na hoe we dit structureel kunnen inbedden in de opleidingen en wat dit betekent voor onze
studenten, ons onderwijs en onze hogeschool.

Spreker:
Martin Wiersma l directeur van het Expertisecentrum Hoger Onderwijs