Disclaimer

Deze website is een product van Domein HBO-Engineering. Domein HBO-Engineering accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Dit is de disclaimer van Domein HBO-Engineering. De disclaimer heeft specifiek betrekking op deze website www.hbo-engineering.nl en aanverwante digitale middelen als de digitale nieuwsbrief. Domein HBO-Engineering besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar (digitale) communicatie-uitingen.

Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Sti Domein HBO-Engineering is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet c.q. digitale kanalen, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door ons via onze eigen communicatiekanalen of anderszins langs elektronische weg. Onjuistheden kunnen worden gemeld via info@hbo-engineering.nl

Tevens aanvaardt Domein HBO-Engineering geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens derden via deze digitale communicatiekanalen.

Domein HBO-Engineering aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van website(s), waaronder tekst, afbeeldingen en video’s, c.q. links geplaatst door derden, waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Deze zijn niet herleidbaar tot NAW-gegevens van een gebruiker. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Domein HBO-Engineering haar dienstverlening verder kan optimaliseren.
Tevens legt Domein HBO-Engineering Groep informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken alsmede de beveiliging van deze website.

In beginsel worden er geen NAW-gegevens van gebruikers van de website(s) van Domein HBO-Engineering gevraagd. Dit geschiedt enkel en alleen wanneer een gebruiker zelf de keuze maakt deze gegevens te delen. Dit geschiedt wanneer hij het verzoek indient om in contact te komen met Domein HBO-Engineering via het invullen en verzenden van een contact-, informatie aanvraagformulier of het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Heeft u vragen over deze disclaimer? Neem dan contact op met Domein HBO-Engineering: info@hbo-engineering.nl.