HTNO Roadmap 2025

Een gedeelde visie rondom HTNO is met elkaar geformuleerd in de HTNO Roadmap 2025 (versie 6 juni 2016). In dit document is beschreven:

  • Een gedeeld toekomstbeeld HTNO
  • Hoe we met elkaar omgaan (wie doet wat)
  • Hoe we met onze omgeving omgaan (afstemmen wie wat doet)

 

 

Agenda