Hoe wij zijn georganiseerd

Raad van advies
De Raad van Advies, bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven en hogescholen. De RvA overlegt met het bestuur en adviseert over bijvoorbeeld de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de ontwikkeling van en eisen aan de ingenieursfuncties én innovaties in de relevante vakgebieden, producten en diensten.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal hogescholen. Dit bestuur is onder andere vertegenwoordigd in het overleg van het SAC HTNO. Op deze wijze adviseren wij de portefeuillehouder techniek in de HBO-raad m.b.t. het HTNO. Daarnaast hebben de bestuursleden directe contacten met  grote brancheorganisaties in het technisch domein, zoals de FME, Metaalunie, Uneto-VNI (installatiebranche) en de beroepsvereniging KIVINIRIA (ingenieursvereniging).

Algemeen Bestuur
Alle hogescholen zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Elke instelling met hbo-engineeringsonderwijs wijst één directeur aan als formele vertegenwoordiger van de instelling binnen het  Algemeen Bestuur. Op deze wijze kunnen wij namens en richting alle hogescholen een formeel  advies uitbrengen.

Dagelijks Bestuur
Uit het Algemeen Bestuur wordt een Dagelijks Bestuur (DB) gevormd van zes personen, onder leiding van de voorzitter van het domein HBO-Engineering. Dit bestuur spreekt een portefeuilleverdeling af. Op basis van het jaarplan en de bijbehorende begroting worden resultaten afgesproken, taken verdeeld en projectgroepen ingesteld.

Stam-platform
Op basis van de stamopleidingen vindt overleg plaats op het niveau van de stamopleidingen (platforms) t.a.v. BoKS, toetsing, afstudeerrichtingen, afstemming programma’s et cetera.

domein_engineering_organisatie.jpg

 

Agenda