Onze ambitie

Het domein HBO-Engineering stimuleert de ontwikkeling van het hoger beroepsonderwijs op het gebied van engineering zodat het onderwijs en het toegepast onderzoek aansluit bij de behoefte van de student, het beroepenveld en de maatschappij. Hierbij hoort een onderwijsvisie, gebaseerd op flexibiliteit, leven lang leren, leerwegonafhankelijkheid, didactische ontwikkelingen en de relatie onderwijs en toegepast onderzoek.

Hogescholen zijn instellingen met kennis van en ervaring in onderwijs, toegepast onderzoek, leerstijlen, community-vorming, onderwijsorganisatie, beroepskennis en skills. Zij geven vorm aan het onderwijsproces in nauwe samenwerking met het omringende bedrijfsleven.

Het domein stimuleert de vorming van netwerken tussen hogescholen en opleidingen ten behoeve van de uitwisseling van informatie. Tevens heeft het domein een landelijke relatie met bedrijven en instellingen over de ontwikkelingen in het beroepenveld, het beroepsprofiel en de kwantitatieve behoefte aan afgestudeerden.

Het domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Sectoraal Advies College (SAC)-HTNO, de engineeringsopleidingen en het landelijke bedrijfsleven.

Download onze missie.

 

Agenda