Over Domein HBO-Engineering


Hét landelijk netwerk voor alle Nederlandse hogescholen, bedrijven en beroepsorganisaties binnen het domein HBO-Engineering. 

Bestuurders, directieleden, medewerkers, teamleiders en docenten maken zich samen sterk om de beroepsontwikkelingen voor deze opleidingen te borgen.

 

 

Wat doet HBO-Engineering

In de door ons opgestelde Roadmap 2025 zijn de doelstellingen voor het HTNO opgesteld voor een termijn van 10 jaar.  Met als uiteindelijk resultaat dat de engineers-opleidingen passen in onze maatschappij van 2025.

Afgeleide inhoudsdoelstellingen die wij willen realiseren zijn:

  • Umbrella shaped engineer inclusief multidisciplinariteit.
  • Continue talentontwikkeling
  • Voldoende (aantal) engineers
  • Een Leven Lang Leren
  • Vraaggestuurd opleidingsaanbod
  • Flexibel, tijd en plaats onafhankelijk onderwijs
  • Modern onderwijs (smart) met hoog rendement

Onze Ambitie

Het domein HBO-Engineering stimuleert dat de engineers-opleidingen in het hoger beroepsonderwijs passen in de maatschappij van 2025.

Wij stimuleren alle hogescholen, brancheorganisaties en het bedrijfsleven om samen kennis en ervaring uit te wisselen over de ontwikkelingen, het beroepsprofiel en de kwantitatieve behoefte aan afgestudeerden van de opleidingen binnen het domein HBO-Engineering.

Landelijke afstemming voor regionale kracht
Hogescholen zijn de instellingen met kennis van en ervaring in onderwijs, toegepast onderzoek, leerstijlen, community-vorming, onderwijsorganisatie, beroepskennis en skills. Zij geven vorm aan het onderwijsproces in nauwe samenwerking met het omringende bedrijfsleven.  Onze toegevoegde waarde zit in het opschalen van deze lokale en regionale focus naar landelijk niveau.

Wie zijn aangesloten
Alle Nederlandse hogescholen, die opleidingen verzorgen binnen het domein HBO-Engineering, zijn aangesloten. Steeds meer bedrijven sluiten zich ook aan om mee te denken en te praten over hun (toekomstige) professionals.

 

Agenda