Opleidingsaanbod Domein Engineering

Het Domein Engineering is één van de zes techniek­domeinen in het hoger beroepsonderwijs.

Per 1 september 2015 is het opleidingsaanbod gereduceerd van 65 opleidingen naar 13, waardoor het aanbod voor alle betrokken partijen overzichtelijker wordt.  Binnen het Domein Engineering vallen de volgende opleidingen:  
- Automotive
- Aviation
- Elektrotechniek
- Engineering
- Industrieel Product Ontwerpen
- Logistics Engineering
- Aeronautical Engineering
- Mechatronica
- Mens en Techniek
- Maritieme Techniek
- Technische Bedrijfskunde
- Toegepaste Wiskunde
- Werktuigbouwkunde

Bachelor of Science
Studenten die een hbo-opleiding afronden binnen het Domein Engineering ontvangen de graad Bachelor of Science, zoals vermeld op hun getuigschrift, naast de titel van de specifieke opleiding.

Overzicht locaties opleidingen
- Overzicht waar welke opleiding wordt gegeven

Vooropleidingseisen
- Overzicht vooropleidingseisen van HTNO opleidingen

Andere techniekdomeinen
De vijf andere techniekdomeinen en hun bachelorgraden zijn:
- Domein Applied Science
- Domein Built Environment
- Domein ICT
- Domein Maritime Operations
- Domein Creative Technologies

Overlap tussen domeinen 
Het werkveld Engineering heeft overlap met deze vijf techniekdomeinen. Zoals op het grensgebied van Engineering met ICT ligt het vakgebied Embedded Systems. Tussen Engineering en Bouw & Infra ligt het vakgebied Installatietechniek en (duurzame) Energietechniek. Gezondheidszorgtechnologie en nanotechnologie verbinden bijvoorbeeld Engineering en Applied Science.

Ad's binnen het Domein
Overzicht van de Ad's binnen het Domein

Masters binnen het Domein
Overzicht van de Masters binnen het Domein

Agenda