Toegepaste Wiskunde / Applied Mathematics

De opleiding Toegepaste Wiskunde richt zich op kwantitatieve modellen en methoden voor de oplossing van praktische problemen bij bedrijven, non-profit-organisaties en overheidsinstellingen. In veel bedrijven en organisaties zien we een groeiende behoefte aan kwantitatieve onderbouwing van beslissingsprocessen.

Essentieel in de beroepsuitoefening is vrijwel altijd de abstrahering van een bedrijfsprobleem. Dit houdt in dat -een in niet-wiskundige termen geformuleerd praktijkprobleem- wordt vertaald in een wiskundig model. Op basis van het model zoekt de toegepast wiskundige een verantwoorde wiskundige oplossing en vertaalt deze oplossing terug naar de praktijk. Het meest kenmerkende beroepsproduct van een toegepast wiskundige is dan ook een wiskundig model.

Er zijn veel toepassingen die een steeds intensiever beroep doen op het gebruik van wiskundige technieken. De toenemende beschikbaarheid van grote hoeveelheden gegevens (‘Big Data’) zorgt ervoor dat er toenemend beroep op wiskundige technieken wordt gedaan om deze gegevens om te zetten in informatie waarmee niet alleen bedrijfsprocessen worden ondersteund, maar steeds vaker ook voorspellingen worden gedaan over gedrag en ontwikkelingen. Het vinden van nieuwe mogelijkheden en toepassingen op basis van wiskundige technieken en analyse van data neemt een steeds grotere vlucht. Ook in veel technische toepassingen vormt wiskunde een vast en steeds belangrijker wordend element. 

Voor een toegepast wiskundige zijn goede kennis en vaardigheden op het gebied van ICT essentieel. Er zijn nauwelijks wiskundige technieken waarbij het gebruik van ICT geen belangrijke rol speelt. Bovendien stelt de integratie met ICT de toegepast wiskundige in staat een probleem niet alleen wiskundig te modelleren, maar dit model ook te implementeren in een applicatie. Omgekeerd ontstaat door het toenemende gebruik van ICT ook een grotere behoefte aan wiskundige analyses. Voorbeelden hiervan zijn de omzetting van omvangrijke bestanden van ongestructureerde gegevens in begrijpelijke en zinvolle informatie en het vinden van nieuwe informatie door integratie en analyse van verschillende gegevensbronnen. Naast wiskunde vormen ICT-vaardigheden dan ook een vast onderdeel van de opleiding. 

Klik hier voor de competenties toegepaste wiskunde
Klik hier voor de BoKS versie 2023

Agenda