Privacy Policy                                                   

Domein HBO-Engineering conformeert zich aan de Wet Persoonsgegevens. Wij behandelen de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Gegevens die door de bezoeker wordt versterkt
Domein HBO-Engineering kan de gegevens die door de bezoekers (= personen die –een deel van – onze website www.hbo-engineering.nl bezoekt) worden verstrekt onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

- Het sturen van een digitale nieuwsbrief.
- Het versturen van een mail/e-mailing waarbij we een product, tip, handigheid of bijeenkomst onder de aandacht brengen.

Afmelden is altijd mogelijk via een afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of via info@hbo-engineering.nl.

Domein HBO-Engineering geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie/activiteit betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel: wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Persoonlijke gegevens van bezoekers
Gegevens gerelateerd aan uw bezoekgedrag, gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten, diensten en websites. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Beveiliging
De gegevens die leden aan Domein HBO-Engineering verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gebruikersnaam en wachtwoord.

Aanpassing van gegevens
De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Domein HBO-Engineering kan de bezoeker in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Domein HBO-Engineering voorgeschreven wijze door te geven.

Disclaimer
Domein HBO-Engineering is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan persoonlijk op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Agenda