Vakbekwame technici internationaal ook onmisbaar

Nederland wil graag mee blijven doen, ook in de internationale economie. Dit vraagt om voldoende slimme en vakbekwame technici.
Er is niet echt één profiel waar deze afgestudeerden aan moeten voldoen. Immers, technologie is niet meer weg te denken in tal van sectoren in binnen- en buitenland, zoals zorg, energievoorziening, bouw en industrie, ICT of onze voedselproductie.

Elke hogeschool heeft haar eigen internationaliseringsbeleid. In de praktijk verschilt de mate van en de vorm van internationale activiteiten sterk per hogeschool en opleiding. Van oudsher kennen de hogescholen in de grensstreken intensieve samenwerking met het buurland en steken daar relatief veel studenten de grens over. Veel opleidingen hebben zich voor samenwerking met buitenlandse instellingen georienteerd op partners binnen en buiten Europa.

Internationale referentiekaders
Met de invoering van het Bologna-akkoord in 2005, ontstond er een Europese hoger onderwijsruimte, met drie graden: bachelor, master en PhD.  Dit was voor het bestuur van domein HBO-Engineering het startpunt om de kwalificaties voor de engineer, die moesten voldoen aan de generiek geformuleerde Dublindescriptoren voor het bachelorniveau, te gaan omschrijven.

Binnen die Europese onderwijsruimte erkennen de landelijke accreditatieorganen elkaars accreditatiebesluiten. In veel landen is het accreditatiekader generiek en daarom is KIVI NIRIA via FEANI actief betrokken bij het project EUR-ACE (www.enaee.eu). Dit is een Europees referentiekader specifiek voor ingenieursopleidingen.

Internationale belangstelling
In de technieksector staan landen als China en ook India in de belangstelling en worden ook frequent bezocht door onderwijs- en bedrijvendelegaties. Dit heeft uiteraard alles te maken met China als productieland en de aanwezigheid van vele Nederlandse (technologie)bedrijven met (productie)faciliteiten.

Agenda