Werktuigbouwkunde

Werktuigbouwkunde, internationaal bekend onder de naam Mechanical Engineering, richt zich op het ontwerpen, produceren en instandhouden van mechanische installaties in de breedste zin van het woord. Werktuigbouwkunde vindt zijn toepassing in zowel producten als in processen en kent daarmee een zeer divers werkveld. Voorbeelden van praktijktoepassingen vindt men in de machinebouw, automotive, biomedische producten, offshore, lucht- en ruimtevaart, voedselindustrie, robotica en automatisering, energietechniek, en in nog heel veel andere sectoren.

Typische kennisgebieden die deel uitmaken van de opleiding werktuigbouwkunde betreffen wiskunde, statica, dynamica, materiaalkunde, ontwerptechnieken, CAD/CAM, productietechnieken, thermodynamica, stromingsleer, systeem- en regeltechniek en tribologie. Ondersteunend hieraan beschikt een werktuigbouwkundig ingenieur over basisvaardigheden op het gebied van communicatie, kostprijscalculatie en projectmanagement.

Functieprofielen waarvoor het werkveld werktuigbouwkundigen vraagt, zijn onder andere: tekenaar, constructeur, werkvoorbereider, (lead) engineer, systems engineer, projectleider, sales engineer, et cetera. Het arbeidsmarktperspectief van de werktuigbouwkundig ingenieur is al jarenlang zeer gunstig. Tevens biedt het bachelordiploma Werktuigbouwkunde toegang tot diverse masteropleidingen.

Klik hier voor de BoKs Werktuigbouwkunde.

Agenda