De (stam)opleiding Mens en Techniek slaat een brug tussen enerzijds techniek en anderzijds de menselijke gezondheid en gezondheidzorg.

De opleiding leidt engineers op met een mix aan kennis en vaardigheden uit technische disciplines, met algemene kennis over de organisatie en de structuur binnen de gezondheidszorg en met specifieke (bio-)medische kennis, afhankelijk van de verschillende differentiaties. Daarnaast beschikken zij over sterk ontwikkelde communicatie- en samenwerkingsvaardigheden.

De afgestudeerde M&T-er werkt rond vraagstukken van menselijke gezondheid (van sport tot zorg) aan het innoveren en beheren van techniek en technologische processen en ontwerpen van technische hulpmiddelen voor en met cliënten.

Klik hier voor het landelijk opleidingsprofiel Mens & Techniek.

Agenda