HBO-Engineering Nieuws
1 oktober 2014 12:43

Bedrijfsleven en hbo stellen samen advies op over techniekopleidingen

Bedrijfsleven en hbo stellen samen advies op over techniekopleidingen

Op 23 januari 2014 organiseerden HBO-Engineering, Koninklijke Metaalunie en FME-CWM een werkconferentie om met het bedrijfsleven tot een advies te komen over de kaders en inhoud van de hbo-opleidingen Werktuigbouwkunde, Technische Bedrijfskunde en Elektrotechniek. Maar liefst 90 deelnemers, waarvan 40 afkomstig uit het bedrijfsleven, bespraken de landelijke competentieprofielen en de Body of Knowledge (BoKS) van de drie techniekopleidingen.

 

Engineering.  Alle hogescholen werken samen aan een landelijke herindeling van alle techniekopleidingen, die in september 2015 van kracht wordt. Op landelijk niveau worden opleidingen samengevoegd, van 68 (soms vrij kleine) techniekopleidingen naar 34."

Inzichtelijk maken aanbod
Deze herindeling beoogt het beter inzichtelijk maken van het aanbod, het vergroten van de mogelijkheid om als student binnen de studie een eigen studieroute te kiezen en het beter kunnen inspelen op de snelle veranderingen in het technische bedrijfsleven.

Sprekers
Ron Bormans, bestuurslid van de Vereniging Hogescholen, was een van de gastsprekers. Daarnaast verzorgden Betty Johanns (opleidingsmanager engineering en business bij Hogeschool Inholland Alkmaar/ Haarlem) en Albert Haan (hogeschooldocent at Hogeschool Windesheim) een parallelsessie over de opleiding Werktuigbouwkunde.

Gerard Lenssen (directeur Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek van Fontys Hogescholen) en Mark van Kempen (manager School of Business, Building & Technology van Saxion) organiseerden een parallelsessie over de opleiding Technische Bedrijfskunde.

De opleiding Elektrotechniek kwam aan bod in de parallelsessie van Do Blankestijn (instituutsdirecteur Engineering van Hogeschool Utrecht) en Jolling Lodema (docent/teammanager bij hogeschool Windesheim).

De opleiding Elektrotechniek kwam aan bod in de parallelsessie van Do Blankestijn (instituutsdirecteur Engineering van Hogeschool Utrecht) en Jolling Lodema (docent/teammanager bij hogeschool Windesheim).

Terug
Agenda