HU_dig_uitn_kopbanner-1.jpg

BREAK-OUT SESSIES

Kies alvast je break-out sessies!

Hieronder een overzicht van de break-out sessies van de conferentie.
Ze worden gegeven in twee rondes: 
Ronde 1: 11:55 - 12:25 uur en ronde 2: 12:40 - 13:10 uur.

Tijdens elke ronde heeft u de keuze uit acht break-out sessies.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Break-out sessie 1
Liefde voor leren door Prof. Dr. P. Robert-Jan Simons

In haar boek Liefde voor leren hield Manon Ruijters een warm pleidooi voor Liefde voor leren. Ze omschrijft dit zo:

….. “Eerlijk gezegd denk ik dat mijn vader een van die mensen was die niet had kunnen stoppen met leren, al had hij gewild. Hij was altijd in voor nieuwe dingen, ging bij elke collega in het buitenland op bezoek om te zien of er iets nieuws onder de zon was, was altijd aan het ondernemen en experimenteren en accepteerde het echt niet als er grenzen waren aan wat er georganiseerd kon worden voor “zijn mensen” (de doofblinde bewoners van zijn instituut). Mijn vader had onmiskenbaar liefde voor leren. (Ruijters, 2017, p11)”.

Liefde voor leren heeft voor Ruijters dus vooral te maken met ondernemen, experimenteren, netwerken en grenzen verleggen. Het is voor haar één van de kenmerken die het geluk van mensen versterken (een karaktersterkte). Het betekent ook gemotiveerd zijn om te leren en om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen of oude uit te bouwen.

Het is ook je goed voelen dat je aan het leren bent (ook al kunnen er momenten van frustratie in zitten). Liefde voor leren is een continuüm dat loopt van een allesleerder als Da Vinci tot weerstand tegen alle leren.

Misschien zijn er echter wel meer soorten liefde voor leren. Zoals bijvoorbeeld waarheidsliefde, boekenliefde, liefde voor samen leren, liefde voor opleidingen of coaching of liefde voor veilig oefenen. Is de theorie over “learning agility” niet ook liefde voor leren? In de workshop gaan we verkennen welke soorten van liefde voor leren er zoal zouden kunnen zijn en welke de deelnemers herkennen bij zichzelf en hun omgeving. Ook gaan we in de workshop in op het verliefd maken op leren. Hoe kunnen we studenten en docenten verleiden tot leren?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Break-out sessie 2
Digitale motivatie – Het inzetten van Padlet door Marjolein Mantelaers

Online lesgeven:
Nu online lesgeven meer regel dan uitzondering is, wordt van docenten gevraagd om studenten die zij niet fysiek in de les hebben te motiveren en te activeren. Dit is een flinke uitdaging en vergt ook veel motivatie creativiteit van docenten.

Toch is het mogelijk om, door middel van digitale tools, relatief makkelijk en met niet al te veel aanpassingen studenten in de klas en thuis te activeren. Het is zelfs mogelijk om studenten die fysiek aanwezig zijn in de klas te laten samenwerken met de studenten die de lessen thuis volgen. Wanneer je de juiste tools in handen hebt, is het motiveren en activeren van studenten geen probleem meer!

De workshop:
Tijdens de workshop Digitale motivatie – Het inzetten van Padlet ervaar je op welke manier je de tool Padlet in de les kunt inzetten en hoe je studenten kunt laten samenwerken aan opdrachten of projecten terwijl zij niet fysiek bij elkaar aanwezig zijn. We verkennen de tool en zijn mogelijkheden. Daarnaast bekijken we op welke manier je de tool kan koppelen aan jouw lespraktijk en hoe dit kan bijdragen aan het uitvoeren en inleveren van opdrachten en het geven van (peer)feedback op deze uitwerkingen.

Door wie:
De training wordt verzorgd door Marjolein Mantelaers, docent Nederlands en eigenaar/trainer van docentenleven.nl. Zij inspireert docenten om, door middel van activerende werkvormen en het gebruik van ICT-tools in de les, leerlingen en studenten te activeren en motiveren. Haar visie is dat je, door leerlingen te betrekken bij hun leerproces en ze actief te laten deelnemen aan de les, de motivatie en het leerrendement vergroot. Ook tijdens het online lesgeven, want juist dan is het lastig om leerlingen en studenten gemotiveerd te krijgen en te houden.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Break-out sessie 3
Digitalisering van het (mechanica) onderwijs! door ir. Laurens Bervoets (Hogeschool Windesheim)

Binnen het onderwijs zijn we continue op zoek naar onderwijsinnovaties om het leerproces van studenten tijdens hun studie te kunnen verbeteren en optimaal te kunnen begeleiden.
Vanuit een sterke samenwerking tussen de opleidingen werktuigbouwkunde in Nederland is er een project gestart waarin we voor één vakgebied (mechanica) gezamenlijk een digitale leeromgeving ontwikkelen die het mogelijk maakt om jaarlijks 2250 studenten persoonlijk te kunnen volgen en begeleiden.

We creëren enerzijds een digitaal boek, waarin o.a. voorbeeldopgaven tot leven komen (middels glassboard presentaties en instructie video’s) en waar studenten vraagstukken op maat aangeboden krijgen, en anderzijds ontwikkelen we landelijk een digitale vragendatabank waarin iedere docent zijn eigen digitale toets uit kan samenstellen.  Kortom een indrukwekkend en aantrekkelijk product voor zowel de student als ook de docent.

Zou je deze digitale omgeving willen zien en willen ervaren, ben je benieuwd wat onze ervaringen hiermee zijn en of dat dit voor jouw vakgebied ook mogelijk is?

Kom dan langs bij onze workshop: Digitalisering van het (mechanica) onderwijs!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Break-out sessie 4
Weblectures door Peter de Haan en René Beem (Hogeschool Arnhem & Nijmegen)
Workshopleider: Marjolein Bron


Bij HAN Automotive worden al vele jaren kennisclips (instructievideo's) ingezet om de zelfwerkzaamheid van studenten te stimuleren. Door eerst de kennisclip te bekijken kunnen ze een practicum beter voorbereiden en uitvoeren. Voorbeeld: in een kennisclip legt de docent de inhoud uit van een elektro practicum. Hij laat zien hoe meetinstrumenten moeten worden aangesloten of hoe je een scoopbeeld kunt analyseren. Aan het eind van de video worden als huiswerk en voorbereiding een aantal vragen gesteld. 

Deze wijze van verplicht voorbereiden van het practicum leverde een behoorlijke tijdwinst voor de studenten. Ze kunnen immers direct met het practicum beginnen en zijn op de hoogte van de inhoud van de les. 

Er zijn ondertussen ook nieuwe toepassingen bedacht, zoals een innovatief glazen schoolbord, waarop een docent complexe berekeningen kan laten zien, zonder dat hij met de rug naar zijn publiek staat. Ook dit werkt geweldig goed! 

Door de coronamaatregelen kunnen de elektro practica meer niet fysiek op school uitgevoerd worden. Daarom is een online diagnose en sensoren practicum ontwikkeld. Hierin moet de student getoonde data in de video overnemen en analyseren. Om de gegevens vervolgens te verwerken tot een goed onderbouwd meetrapport. Dit rapport moet digitaal ingeleverd worden bij de docent ter beoordeling.

Nieuwsgierig geworden? Wil je meer weten over het maken van weblectures, neem dan contact op met Peter de Haan en René Beem, beide docenten van de opleiding HAN Automotive, we vertellen je graag meer over het opzetten en maken van kennisclips.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Break-out sessie 5
Het introduceren van de nieuwe eerstejaars studenten bij hun nieuwe opleiding door Frank van den Bergh en Jasper van den Heuvel (Hogeschool Avans)

Hoe introduceer je eerstejaars studenten in Corona-tijd bij de opleiding? Hoe maak je verbinding met studenten en hoe stimuleer je de onderlinge verbinding? Deze bijeenkomst is gericht op het uitwisselen van ervaringen. Wij presenteren de aanpak van de opleiding Elektrotechniek van Avans Hogeschool, Den Bosch, en horen graag hoe andere opleidingen dit aanpakken.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Break-out sessie 6
Stage/afstuderen door Albert Moes (Hogeschool Utrecht) en Susanne Kuil (Hogeschool van Amsterdam)

Waar lopen we tegenaan bij het organiseren van stage en afstuderen binnen onze opleidingen? Voor welke uitdagingen komen we te staan en welke oplossingen vinden we hiervoor? Denk aan het vinden van geschikte stage- en afstudeerplekken, maar ook aan het begeleiden en beoordelen van studenten. Of de samenhang tussen stage en afstuderen en de rest van het programma. We verkennen de mogelijkheden en brengen best practices in kaart. Als vertrekpunt nemen we het Pop-up lab van de Aviation Academy van HvA.

Door de dalende werkgelegenheid voor studenten op stages en afstudeeropdrachten in de luchtvaart kregen de begrippen "vraag & aanbod" een nieuwe lading. Aviation Academy (Faculteit Techniek, HvA) is gestart met het Pop-up lab: co-creatie van vraagstukken tussen werkveld, docent/onderzoekers en studenten. We vroegen ons af hoe studenten mede-eigenaar te maken van het probleem. Ons antwoord? Direct betrekken door de dialoog aan te gaan en 'De student aan de bal': Waar droom je van en welke kansen zie jij voor een duurzame luchtvaartindustrie? Als we dit weten, kunnen we samen mooie stage- of afstudeeropdrachten creëren en een match organiseren tussen alle stakeholders. 

Welke inspirerende voorbeelden neem je zelf mee naar deze workshop?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Break-out sessie 7
360 Learning door ir. Tanja Hulst (in English)

 
Are you looking for innovative ways to connect young talent to entrepreneurs? Or do you want to help entrepreneurs speed up innovation? 360 Learning does both.

360 Learning connect young talent to entrepreneurs seeking to innovate at a higher speed. We bring them together and open up the knowledge network of our institution for them. One foot in the institution and another outside the institution, that’s how we innovate together. In the process we coach and nurture the students and see them as young talent. In the process we also train teachers to work on questions where they don’t know the answers. That’s challenging and asks for an open mindset and a different approach. We will briefly share the journey of 360 Learning with you and will work on how to implement ideas in your own institution during this workshop.
Klik hier voor de website.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Break-out sessie 8
Practica of vervanging door Harry Broeders (Hogeschool Rotterdam)

Het invullen van practica tijdens de coronapandemie is lastig maar biedt ook kansen.
In deze workshop presenteren wij hoe de opleiding Elektrotechniek van de Hogeschool Rotterdam de practica heeft aangepast en vormgegeven.
Daarna bediscussiëren we de problemen die de RIVM-richtlijnen veroorzaken bij het uitvoeren en vormgeven van practica en de mogelijke oplossingen daarvoor.
Graag vernemen wij van collega’s welke kansen zij, ondanks al deze problemen, hebben weten te benutten.