HBO-Engineering Nieuws
17 september 2021 09:57

Connected Engineering - Hybride Stamsessies

Nogmaals het proces:

Het project Connected Engineering is weer in een volgende fase belandt.
De projectgroep is gekomen tot een 50% versie van het vernieuwde competentieprofiel.
Om te komen tot een uiteindelijke versie (100%) van het vernieuwde competentieprofiel zijn we nu in het proces aangekomen bij de stamsessies.

De stamsessies hebben als doel, inhoud op te halen en draagvlak te creëren bij zowel de stammen als het bijbehorende werkveld zodat we de 50% versie weer een stap verder kunnen brengen als projectgroep.

We hopen dan bij de conferentie op 10 november a.s. een 80 % versie in te kunnen brengen voor de workshops. Met de feedback uit de conferentie willen we voor het einde van het kalenderjaar komen tot een 100% versie, welke we zullen laten valideren bij het SAC HTNO.

Een stamsessie is een livestream vanuit de studio in Doetinchem waarbij diverse vertegenwoordigers uit het onderwijs en uit het werkveld een rondetafelgesprek zullen voeren over de voornaamste veranderingen (thema's) in het vernieuwde competentieprofiel t.o.v. het huidige competentieprofiel.

Het vernieuwde competentieprofiel is een model waarbij meer ruimte is voor flexibiliteit in het definieren van de competentiepunten per stam. De vaste 18 competentiepunten kunnen worden vervangen door bijvoorbeeld 15 punten voor de stam en 3 punten voor de regionale kleuring.
Dit is het eerste thema.

Het tweede thema in het nieuwe competentieprofiel is de rol van beroepsproducten in het onderwijs. Voor de ene stam is een beroepsproduct een fysiek product terwijl voor de anders stam het beroepsproduct een proces of systeem is.

Het derde thema dat zal worden besproken in de stamsessies is de definitie van de competentie onderzoeken in het HBO Engineering. Wat wordt er bedoeld met toegepast onderzoek?

Doel van de hybride stamsessies
- Verrijken en verdiepen van het Domeinprofiel op inhoud
- Verstevigen en verbinden van het Domeinprofiel op draagvlak

Met name op thema’s:
1. Onderzoek in het HBO Engineering
2. Beroepsproducten HBO Engineering; product, proces, systeem
3. Flexibilisering: 15+3, profilering door regio of hogeschool of student

Deze thema's kunnen in willekeurige volgorde aan bod komen tijdens de verschillende stamsessies.

Tijden en links naar de live uitzendingen:

Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Mechatronica
21 september 2021 - middag -  15:00 - 16:30 uur
Link naar de uitzending 

Aviation, Aeronautica & Precision Engineering
21 september 2021 - avond - 19:30 - 21:00 uur
Link naar de uitzending

Automotive, Maritieme Techniek
5 oktober 2021 - middag - 15:00 - 16:30 uur
Link naar de uitzending

Industrieel Product Ontwerpen, Mens & Techniek
5 oktober 2021 - avond - 19:30 - 21:00 uur
Link naar de uitzending

Technische Bedrijfskunde, Logistics Engineering
15 oktober 2021 - ochtend - 10:30 - 12:00 uur
Link naar de uitzending

Toegepaste Wiskunde, Engineering
15 oktober 2021 - middag - 14:30 - 16:00 uur
Link naar de uitzending

Klik hier voor de laatste versie van het vernieuwde competentieprofiel.

 

Terug
Agenda