HBO-Engineering Nieuws
21 februari 2018 22:33

Hogeschool Rotterdam presenteert visie op techniekonderwijs

Hogeschool Rotterdam presenteert visie op techniekonderwijs

Tijdens het Techniektalentontbijt op woensdag 21 februari heeft Hogeschool Rotterdam haar visie op techniekonderwijs gepresenteerd.

CvB-voorzitter Ron Bormans vertelde daar dat de hogeschool toekomstgericht techniekonderwijs realiseert door verschillende disciplines met elkaar te verbinden. Ze doet dat in een ‘contextrijke’ (op de praktijk lijkende) omgeving en in nauwe samenwerking met het Rotterdamse bedrijfsleven.

Ron Bormans: “Onze techniekopleidingen zijn goed en degelijk. Met deze visie zetten we een volgende stap en laten we zien wat de huidige tijd van techniekonderwijs vraagt: onderwijs dat samen met de praktijk is vorm gegeven en dat innovatief en interdisciplinair is.”

Havenbedrijf
Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam, onderstreepte tijdens het ontbijt de cruciale rol van goed opgeleide techniekprofessionals bij de transitie waar de Rotterdamse haven voor staat.

Allard Castelein: “Om de energietransitie en de digitalisering van de logistiek echt verder te ontwikkelen, is personeel met brede competenties noodzakelijk. Maar cruciaal is personeel dat de combinatie techniek en ICT tot kunst heeft verheven. Daarom zijn hbo-studenten van vitaal belang voor de toekomst van de haven.”

Techniektalentontbijt
Het Techniektalentontbijt werd georganiseerd voor CEO’s en HR-managers van Rotterdamse haven- en techniekbedrijven. Ook aanwezig waren studenten die net bij hen zijn begonnen met praktijkcases en afstudeeronderzoek. Locatie was RDM Rotterdam, de innovatiecampus in de haven, waar bedrijven, onderwijs en onderzoek samenwerken in een contextrijke leerwerkomgeving.

Tijdens het ontbijt interviewde Hans Maas, directeur RDM Centre of Expertise, een aantal studenten over hun afstudeeronderzoek.

Eén op de vier Rotterdamse studenten kiest voor techniek
Hogeschool Rotterdam kent een breed aanbod aan techniekonderwijs. Eén op de vier studenten die instromen bij Hogeschool Rotterdam kiest voor een techniekopleiding. Nog niet zo lang geleden was het landelijke beeld één op de zes. Inmiddels is dat één op de vijf.

Voor die groeiende stroom studenten hebben Instituut voor Engineering en Applied Science (EAS), Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO), Rotterdam Mainport Institute (RMI), Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI), Kenniscentrum Duurzame HavenStad en RDM Centre of Expertise de krachten gebundeld voor goed en toekomstgericht techniekonderwijs.

Ambities
De gepresenteerde Techniekvisie is niet het ‘zoveelste’ strategische stuk. Het is juist een samenbundeling van regionale en landelijke ambities en doelen met het Rotterdamse antwoord daarop. Elke opleiding binnen de hogeschool heeft de concrete opdracht aanvaard. Dit houdt in:

  • Verankering van de samenwerking met andere disciplines in de opleiding;
  • Studenten vaardigheden meegeven om innovatieve en ondernemende professionals te kunnen worden;
  • Aanhaken bij de gigantische technologische vernieuwingen die gaande zijn.
  • De hogeschool gaat de komende jaren ook investeren in haar infrastructuur en haar laboratoria moderniseren. Ook wil ze meer studenten met succes naar de eindstreep helpen én nog meer jonge mensen interesseren voor een technische opleiding.

 

Terug
Agenda