HBO-Engineering Nieuws
22 januari 2016 12:58

Impuls voor Leven Lang Leren

Impuls voor Leven Lang Leren

Met ingang van het nieuwe collegejaar op 1 september 2016 wordt het makkelijker voor studenten en werknemers om zich via deeltijdonderwijs bij en om te scholen.

In de sector Techniek en ICT starten 12 verschillende hogescholen met experimenten met vraagfinanciering. Bij deze experimenten komen studenten in aanmerking voor vouchers die zij in kunnen zetten voor onderwijsmodules. Hiervoor passen instellingen hun onderwijsaanbod aan op de vraag van de deeltijdstudenten en hun werkgevers. Ook mag het onderwijs , los van de vestigingsplaats van de instelling worden aangeboden, bijvoorbeeld op de werkplek van de deeltijdstudent.

In de sector Techniek en ICT is er bij de werkgevers veel behoefte aan betere mogelijkheden voor om- en bijscholing voor hun werknemers. Daarom gaan de hogescholen, 7 bekostigde en 5 onbekostigde, nu samen met brancheorganisaties en de bedrijven aan de slag om met deze experimenten onderwijs met meer maatwerk te realiseren.

Ook starten er in september 2016 bij 20 instellingen pilots flexibilisering waarbij hogescholen de maximale vrijheid krijgen om het onderwijs aan te passen op de behoeften van de deeltijdstudent. Hierbij wordt beter gekeken naar eerder opgedane kennis en vaardigheden, en worden werkend leren en online leren beter benut. Zo kan ook hier meer maatwerk geleverd worden voor de student en kan de studie beter worden gecombineerd met werk en privéleven.

Juist in deze tijd, met een snel veranderende arbeidsmarkt, is er behoefte aan een voortdurende bij- en omscholing. Minister Bussemaker vindt het belangrijk dat deze experimenten en pilots dit jaar van start gaan zodat het nu makkelijker wordt voor werkenden om deeltijdonderwijs te volgen dat past bij hun behoeften. “Het is van groot belang dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen om zo de veranderingen in hun eigen baan bij te houden of om makkelijker van de ene baan naar de andere baan te kunnen overstappen. Ik ben blij dat hogescholen samen met bedrijven nu deeltijdonderwijs aan gaan bieden dat beter aansluit op de situatie van werkenden.”

Terug
Agenda