HBO-Engineering Nieuws
22 april 2024 09:13

Master Materials & Energy Transition(MET)

Master of Science (MSc) diploma

Beste collega’s in het HBO,

De materiaal- en energietransitie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Vanaf september 2024 kunnen alle bachelor-studenten uit het technisch domein hun opleiding voortzetten en een Master of Science (MSc) diploma behalen met de nieuwe master Materials & Energy Transition (MET) aan de Avans University of Applied Sciences.

Deze hbo-master gaat professionals opleiden die in de praktijk impact kunnen maken met technische oplossingen voor de energietransitie en circulaire economie.

Graag sturen we u informatie om te delen met de afstudeerbegeleiders van de huidige Engineering en Life Sciences studenten, in het veld van Materiaal (zoals Werktuigbouwkunde en Chemie), Energie (zoals Electrotechniek), Gebouwde Omgeving (zoals Civiele Techniek) en Veranderkunde (zoals Technische Bedrijfskunde). 

Verdere informatie:
§ Opleidingspagina/aanmeldsite: Nederlands of Engelstalig
§ Het nieuwsartikel master-materials-energy-transition
§ Terugkijken van de oriëntatie webinar
§ De post op LinkedIn van MNEXT
§ De YouTube video met een kort interview over de master
§ De digitale flyer met potentiële studenten

Bekijk de online presentatie
Op woensdag 21 februari 2024 j.l. gaven we een online presentatie die nu terug te kijken is via: Orientation webinar - master Materials & Energy Transition | February 2024 (youtube.com)

Neem contact op met het kernteam via:
Email: master.met@avans.nl
Telefoon 088 – 525 8788

 

Dear colleagues at the Universities of Applied Science,

Materials and energy transition are inextricably linked.

From September 2024, all bachelor students from the technical field can continue their education and obtain a Master of Science (MSc) degree with the new master Materials & Energy Transition (MET) at Avans University of Applied Sciences.

This master's degree will train professionals who can make an impact in practice with technical solutions for the energy transition and circular economy.

We would like to send you information to share with the graduation supervisors of current Engineering and Life sciences students, in the fields of Materials (such as Mechanical Engineering and Chemistry), Energy (such as Electrical Engineering), Built Environment (such as Civil Engineering) and Transition Change Science (such as Industrial Engineering Management).

Further information:
§ Share the master’s programme page: Dutch or English
§ Read the news item master-materials-energy-transition
§ Rewatch the orientation webinar
§ Like/share/tag people in the post on LinkedIn from MNEXT
§ Share the YouTube video with a short interview about the master 
§ Share the digital flyer with potential students

Online presentation
Rewatch the online presentation we gave on Wednesday, February 21st, 2024:
Orientation webinar - master Materials & Energy Transition | February 2024 (youtube.com)

Contact the core team via:
Email: master.met@avans.nl
Telephone 088 - 525 8788

Terug
Agenda