HBO-Engineering Nieuws
25 januari 2018 21:24

Meer interactie nodig tussen hbo en mkb

Meer interactie nodig tussen hbo en mkb

Voor de energietransitie kunnen innovatieve mkb’ers profiteren van de kennis van het hbo. Maar waar hebben zij vooral behoefte aan als het gaat om praktijkonderzoek rond Urban Energy?

Harry Stokman, algemeen directeur van Direct Current:  “We zijn actief in een geheel nieuwe markt voor gelijkstroom”. Als innovatieve ondernemer werd hij geïnterviewd voor een onderzoek in opdracht van het Nationaal Lectorenplatform Urban Energy en Hogeschool Utrecht in afstemming met de TKI Urban Energy. De onderzoekers peilden de behoefte van het mkb aan praktijkgericht onderzoek van hogescholen.

Onderzoek koppelen aan marktvraag
“Mijn belangrijkste punt is dat onderzoek van het hbo gekoppeld moet zijn aan de behoefte van de markt”, zegt Stokman. “Neem gelijkspanning. Niemand was daarvoor opgeleid. Wij vroegen het hbo daarom onderzoek- en onderwijsprogramma’s te ontwikkelen. Dat is een goede rolverdeling tussen onderwijs en mkb.”

Nadruk op talentscouting
De onderzoekers concluderen twee belangrijke redenen voor het innovatief mkb om samen te werken met het hbo. Goed opgeleide studenten en die betrekken bij het bedrijf. En kennis verdiepen. Christoph Maria Ravesloot, lector bij verschillende hogescholen en bestuurslid van de Vereniging van Lectoren (VvL), voegt daaraan een veel directere behoefte toe van het mkb: talentscouting. “Talenten moeten als persoon in een bedrijf passen en onderzoekend en innovatief vermogen hebben. Een betere opleiding dan huidige medewerkers helpt daarbij.”

Meer onderzoekend vermogen
Volgens Stokman ontbreekt het de jongste generatie studenten juist aan onderzoekend vermogen. “Ze zijn minder goed in staat om zelf iets te bedenken. Dit komt omdat de elementaire kennis onvoldoende onderwezen worden. In plaats van stil te staan bij netwerktheorie en elektriciteitsleer gaat het in het onderwijs te veel om de laatste technische trend. Terwijl die alweer voorbij is zodra ze afgestudeerd zijn.”

Samenhang in onderzoek
Net als de onderzoekers ziet Stokman nog een verbetermogelijkheid voor het praktijkonderzoek. Het Lectorenplatform Urban Energy is gericht op een grote diversiteit aan thema’s en multidisciplinaire kennis, staat in het rapport. “Al die thema’s hebben verband met elkaar. Zorg voor samenhang, zodat we de uitkomsten kunnen oppakken voor een snelle energietransitie.”

Interactie
De onderzoekers doen tot slot enkele aanbevelingen. Zo moet de interactie tussen onderzoeksgroepen en het mkb worden uitgebouwd. Daar is Ravesloot het mee eens. “Interactie is het enige om de gezamenlijke doelstellingen operationeel te houden. Daar moeten middelen voor vrijkomen.” Voor Direct Current is die behoefte niet meer acuut. “Wij hebben inmiddels goede contacten met het hbo opgebouwd. Maar vooral voor starters is die weg nog moeilijk te vinden. Terwijl die juist erg gebaat zijn bij kennis vanuit het hbo.”

Meer weten
Lees de volledige verkennende studie ‘Praktijkgericht onderzoek voor Urban Energy’.

Terug
Agenda