HBO-Engineering Nieuws
28 maart 2018 14:50

Ondernemersonderzoek FME: de terugkoppeling

Ondernemersonderzoek FME: de terugkoppeling

Bij bedrijven in de technologische industrie peilt FME ieder jaar een aantal belangrijke punten. Denk aan: Wat is de omzetontwikkeling? Waar zien bedrijven kansen? Tegen welke belemmeringen lopen lidbedrijven tegen aan? Wat zijn ontwikkelingen op HR-gebied? De resultaten van het FME ondernemersonderzoek 2017.

Het onderzoek is in de periode juni tot en met augustus 2017 uitgezet onder 1.400 directeuren van FME-leden. Met een respons van 20% geeft het onderzoek een goed beeld van een grootaantal onderwerpen en aandachtspunten binnen de technologische industrie in Nederland.

Resultaten samengevat per thema
HRM: 77,1% van het personeel werkzaam binnen productie.
Meer dan de helft van het productie personeel heeft een MBO opleiding gehad.

Organisatiestrategie: Ondernemers vinden het belangrijk de producten en diensten te innoveren en om te anticiperen op de technologische ontwikkelingen.

Innovatie: Internet of Things, robotisering en predictive
maintenance zijn innovaties waar bedrijven al volop mee bezig zijn. Drones, fotonica en blockchain zijn echter nog relatief onbekend.

Smart working: Bedrijven geven aan vooral bezig te zijn met het actueel houden van kennis en vaardigheden van het
personeel. Daarnaast proberen ze kennisuitwisseling en samenwerking te stimuleren.

Internationaal: Duitsland, de Verenigde Staten, het Verenigd
Koninkrijk en Frankrijk zijn de belangrijkste exportlanden. Het Verenigd Koninkrijk wordt gezien als belangrijkste krimpland door de ondernemers.

Cybersecurity: Ondernemers vinden dat de IT uitwijk faciliteit op orde is, maar laten de systemen nog niet regelmatig
testen door ethische hackers.

De resultaten meer belicht
in deze bijlage staat de eerste terugkoppeling van de belangrijkste resultaten. In de komende periode maakt FME een nadere analyse per thema maken en dit communiceren via de gebruikelijke kanalen. Daarnaast zullen de uitkomsten
worden ingezet in delobby activiteiten in Den Haag en voor het aanscherpenvan het aanbod van FME richting haar leden.

Bron: FME

Terug
Agenda