HBO-Engineering Nieuws
28 oktober 2022 12:08

Ook online uitzending Conferentie Domein Engineering op woensdag 2 november 2022 'Flexibilisering: Een vloek of een Zegen'?

Als extra service van onze conferentie van 2 november bij Avans in Den Bosch zenden we de conferentie ook online uit en zal het worden opgenomen. 

De conferentie kan worden gevolgd via deze link

We melden hier bewust dat het gaat om een online uitzending en niet om een online deelname. 

Online deelnemers kunnen onderling wel chatten, maar de chat wordt niet gebruikt om vragen of opmerkingen vanuit online in te brengen in de zaal (het Atrium).

De uitzending is van 10:00 uur tot 14:45 uur. Dit is het volledige plenaire ochtendprogramma in het Atrium en de eerste workshop, die ook in het Atrium zal zijn.

De link is bedoeld voor deelnemers die anders niet naar de conferentie op locatie zouden kunnen komen. Daarnaast voor deelnemers, die op de dag zelf nog wegens ziekte of andere persoonlijke omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn. Wij hopen dat de laatste groep zo laag mogelijk zal zijn, want voor alle deelnemers, die zich inmiddels hebben opgegeven, geldt dat de catering al is besteld. Wilt u daar rekening mee houden.

Wij kijken er naar uit u allemaal te ontmoeten, onsite of online!

Mede namens het bestuur,
Janette Bezemer, projectleider

Terug
Agenda