HBO-Engineering Nieuws
1 november 2015 21:46

Op naar toekomstbestendig bètatechniek onderwijs

Op naar toekomstbestendig bètatechniek onderwijs

"We hebben binnen HBO-Engineering de handen ineengeslagen om invulling te geven aan de aanbevelingen uit de sectorale verkenning (Commissie Van Pernis). Een traject met verschillende hobbels, maar we hebben met elkaar een mooi aanbod opgeleverd", Thjeu Houben, voorzitter van HBO-Engineering.  Per 1 september 2015 is het opleidingsaanbod gereduceerd van 65 opleidingen naar 36. In 2015 hebben we ook onze aandacht gericht op de roadmap 2025.  

Het is belangrijk om een visie met elkaar neer te zetten voor het hbo bètatechniek-onderwijs in 2025: welke kenmerken heeft dit onderwijs dan en via welke stappen kan dit worden bereikt.

Centrale thema’s van deze zogenaamde HTNO Roadmap 2025 zijn:

  • HTNO Professional 2025 - Aan wat voor een soort professional heeft de markt in 2025 behoefte? Wat moet deze professional kennen en kunnen?
  • Inrichting onderwijs voor 4 op de 10 - Op welke wijze kan het onderwijs ingericht worden zodanig dat het een aanzuigende werking heeft, zodat er voldoende studenten kiezen voor techniek, techniek blijven studeren en er ook in werkzaam raken?
  • HTNO en leven lang leren - In welke vorm moet het techniekonderwijs aangeboden worden zodat het ook aantrekkelijk is voor de niet-voltijdse student en zodanig dat dit een leven lang leren faciliteert?
  • Profilering en differentiatie - Op welke inhoudelijke onderwerpen richt elke hogeschool zich? Het gaat hier over afstudeerrichtingen/specialisaties, onderzoeks-profilering en internationalisering.
Terug
Agenda