HBO-Engineering Nieuws
26 februari 2018 22:38

Opleiding Mens en Techniek omarmt Roadmap HTNO 2025

Opleiding Mens en Techniek omarmt Roadmap HTNO 2025

De opleiding Mens en Techniek heeft de implementatie van de ‘Roadmap HTNO 2025’ serieus omarmt. 

In het meerjarenplan van de opleiding zijn de thema’s van het HTNO vertaald naar concrete ambities en acties binnen de stam. De stamfunctie komt ondere andere tot uiting door op alle actielijnen van de strategische agenda van het HTNO de samenwerking te zoeken.

Zo bespreken we periodiek de voortgang in de afzonderlijke onderwijsvernieuwingen en proberen we afspraken te maken over studentenmobiliteit binnen de stam (actielijnen Talentontwikkeling en Vraaggestuurd opleidingsaanbod). Ook komen de differentiaties ‘gezondheidszorgtechnologie’, ‘biometrie’, ‘orthopedische technologie’ en ‘bewegingstechnologie’ voor de zomer voor de derde achtereenvolgende jaar bij elkaar over de vloer om de kwaliteit van het afstuderen te bespreken.

Meer weten over Mens en Techniek?
Neem contact op met de voorzitter van de stam, Willem Looije.

Terug
Agenda