HBO-Engineering Nieuws
9 oktober 2018 21:55

Staatssecretaris Mona Keijzer neemt plannen energietransitie in ontvangst

Staatssecretaris Mona Keijzer neemt plannen energietransitie in ontvangst

Onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten gaan samen uitdaging energietransitie aan

Wil de energietransitie slagen, dan moet Nederland beschikken over voldoende én goed opgeleid vakpersoneel. Bedrijven en onderwijsinstellingen presenteerden hun gezamenlijke plannen daartoe onder de noemer ‘De Uitdaging’ aan staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer tijdens de Werkconferentie Topsector Energie.

De inzet: verhogen van de instroom, verbetering van op-, om- en bijscholing, verhoging van arbeidsproductiviteit, vernieuwing in onderwijs- en bedrijfsprocessen en slimme investeringen in onderzoek.

Klimaatdoelen samen oppakken
In De Uitdaging hebben zich tientallen bedrijven, ROC’s, AOC’s en hogescholen verenigd, van ROC Midden-Nederland en Stedin tot de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Van Dorp Installaties. “Wij gaan onze klimaatdoelen alleen voor elkaar krijgen als we het samen doen, ieder voor zich gaat het niet lukken”, betoogt Marsha Wagner, programmadirecteur van de Human Capital Agenda van de Topsector Energie. “Met lef moeten we oplossingen buiten de gebaande paden durven zoeken!”

Boost voor vakmensen
In ‘De Uitdaging’ staat de gezamenlijke bijdrage van onderwijsinstellingen en bedrijven aan het klimaatakkoord en de energietransitie. Met de plannen zetten zij in op nauwe onderlinge samenwerking, kennisuitwisseling en -ontwikkeling. Dat moet een boost gaan geven aan de instroom van vakmensen, de vernieuwing van het onderwijsaanbod en slimme, efficiënte en duurzame samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheid. Zodat we de klimaatdoelen steeds slimmer, sneller en goedkoper kunnen realiseren.

“Wij hebben u nu hard nodig”, gaf staatssecretaris Mona Keijzer de aanwezigen mee nadat zij ‘De Uitdaging’ in ontvangst had genomen. “De klimaatopgave vraagt om alle knappe koppen en gouden handen. Dat vraagt om een manier van werken waarbij in de praktijk het bedrijfsleven en de hele onderwijsketen samenkomt, van het mbo tot aan het wetenschappelijk onderwijs”.

Van regionale voorbeelden naar landelijke navolging
In de geest van ‘de Uitdaging’ wordt door onderwijs en bedrijfsleven nu al regionaal op innovatieve wijze ingezet op goed en efficiënt opgeleid vakpersoneel.

Zo zijn in september elf studenten die net hun havo-diploma hadden gehaald de zgn. ‘praktische havisten’, gestart met een unieke opleiding bij Alliander en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). In twee jaar worden ze opgeleid voor een technische functie op hbo-niveau en behalen ze een erkend diploma.

De impact van dit soort krachtige regionale voorbeelden blijft vaak beperkt tot de eigen regio. Met ‘De Uitdaging’ wordt dit doorbroken, zodat deze regionale voorbeelden in meer regio’s navolging krijgen.

Grijp de uitdaging aan!
Om de impact van de plannen te vergroten blijft ‘de Uitdaging’ bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeenten in alle regio’s uitnodigen zich aan dit initiatief te verbinden. Leer de plannen en partners van ‘de Uitdaging’ verder kennen op De Uitdaging.

 

Op de foto v.l.n.r: Paul van Maanen (ROC Midden-Nederland), Marsha Wagner (Human Capital Agenda – Topsector Energie), Joan Remmerswaal (Van Dorp Installaties), staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer, Paulien Herder (Topsector Energie, TU Delft), Tijs Breukink (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), Judith Koole (Stedin) en Manon Janssen (boegbeeld Topsector Energie)

Terug
Agenda