HBO-Engineering Nieuws
9 februari 2018 15:46

Vanuit het bestuur HBO-Engineering...

Vanuit het bestuur HBO-Engineering...

Op 24 januari 2018 kwam het bestuur van HBO-Engineering bijeen. De eerste vergadering van het nieuwe jaar. Dat betekent natuurlijk eerste even terugkijken om vervolgens de focus te leggen op 2018. Zoals:

De Conferentie ‘Studiesucces en Studierendement’  op 1 november 2017. Deze is succesvol verlopen en goed geëvalueerd. Het bestuur van HBO-Engineering kijkt tevreden terug en heeft het voornemen om in het najaar van 2018 of in het voorjaar van 2019 een nieuwe conferentie te organiseren rondom het thema Flexibilisering (flexibel onderwijs). 

Helaas ging de brainstormvergadering afgelopen november niet door. Deze is nu verzet naar 14 maart 2018. Het bestuur zal dan een invulling geven aan onder andere de gezamenlijke ambitie, vorm, inhoud, samenstelling en taakverdeling. Met deze input wordt het jaarplan 2018-2019 opgesteld.

Tijdens de Bestuursvergadering was Ellen Willemse,  beleidsadviseur Betatechniek bij de Vereniging Hogescholen, uitgenodigd. Ellen is de nieuwe secretaris van het SAC en tevens programmamanager van de Roadmap HTNO. Met haar is afgesproken om de lijnen kort te houden en waar mogelijk elkaar op de hoogte te houden.

Terug
Agenda