Strategisch agenda

Op onze strategische agenda voor het komende jaar staan de volgende items:

- Het inrichten van een adequate organisatie van domein HBO-Engineering.
- Het organiseren van een informatiestructuur
- Het uitwisselen van informatie tussen opleidingen, onderzoekcentra en het bedrijfsleven
- Het deelnemen van relevante gremia
- Het organiseren van netwerken
- Het stimuleren van ontwikkelingen
- Het afstemmen van opleidingen en onderzoek
- Het adviseren van opleidingen, bedrijfsleven/ bedrijven en de Vereniging Hogescholen (SAC)

Doelen 2016
Voor 2016 hebben we de volgende organisatiedoelen afgesproken:

- Versterking organisatiestructuur van het domein o.a. voorzitterschap. Algemeen Bestuur, doorontwikkeling stamoverleg/ structuur.
- Verduidelijking relatie bedrijfsleven en bedrijven
- Het implementeren van het communicatieplan door het inrichten van de website en communicatienetwerken, de nieuwsbrief
- Het herschrijven van het ‘Competentieboekje’
- Het bemensen van relevante gremia voor de Roadmap 2025
- Het domein is landelijk actief t.a.v.: voorlichting/ werving, verbeteren; didactiek en rendement, vraaggestuurd opleidingsaanbod; Flexibel, tijd en plaats onafhankelijk; Profileringslandkaart

Verschillende groepen binnen ons domein zullen zich inzetten om binnen de gestelde kaders deze doelen te realiseren.

- Samen met het bedrijfsleven volgen en stimuleren, adviseren van pilots t.a.v. L.L.L.
- Het beïnvloeden van het opstellen van Boks- en Leeruitkomsten van alle opleidingen en het presenteren hiervan.
- Het opstarten van de discussie over de afstemming van de A.D.- opleidingen
- Invloed uitoefenen op de doorstroom MBO naar HBO-Engineering o.a. keuzemodulen

 

Agenda