HBO-Engineering Nieuws
24 februari 2023 09:40

Bijeenkomst: Engineering roept om Leven Lang Ontwikkelen d.d. 15 februari 2023

Op 15 februari jl. was de bijeenkomst Engineering roept om Leven Lang Ontwikkelen gezamelijk georganiseerd door Be an Engineer en het Domein HBO Engineering.

Wat een wendbaarheid en flexibiliteit was er aanwezig in Domstad Utrecht vorige week op 15 februari 2023, moet je nagaan wat we nog meer kunnen als de dag begonnen wordt met yoga.

De opgave voor het Engineering domein is omvangrijk en heeft de inzet en flexibiliteit van hogescholen nodig, om samen met het werkveld de Human Capital opgave voor o.a. de energietransitie, circulaire transitie en digitalisering op te pakken.

Vandaag hebben we gezien hoe het bundelen van de krachten aanwezig in zowel het Domein Engineering als het Programma Be an Engineer een dynamiek geeft die versterkt en waarmee we de opgave kunnen versnellen.

In de pitches kwamen kernachtig de volgende wensen naar boven:

1a. Een gezamenlijk methodiek ontwikkelen aan de hand van best practices over het organiseren van LLO in je organisatie. 
1b. Een format ontwikkelen om cursussen waarmee je mensen snel in de arbeidsmarkt kan wegzetten op te zetten en te waarderen.
2. Een mogelijkheid om met elkaar te delen. Zowel inhoud als ervaringen. We weten wat we willen maar niet hoe. Systemen, Governance, examencommissies zitten in de weg. Standaardisatie is belangrijk. AD' s en Bachelor's op dezelfde manieren organiseren (opgepakt vanuit de VH). Wel beginnen te doen en samen de beren op de weg aanpakken.
3. Investeren op soft skills om buiten je comfortzone te willen en kunnen en mogen opereren. De lijn werknemer en arbeidsplaats zo kort mogelijk houden en onderwijs faciliterend laten zijn.
4. In de regio met elkaar hebben over een visie op je human capital agenda, een regelvrije zone krijgen, nieuwe vormen van (arbeidsorganisatie overstijgende)  arbeidsovereenkomsten.
5. Het bedrijfsleven en de hulpzoekenden op het gebied van scholing en werk hierbij betrekken en samen verder.
6. Kan het domein en be an engineer met de branches en het bedrijfsleven om de tafel om in te laten zien dat een student met een half jaar cursus/opleiding al een loonswaarde heeft.

Vervolgstappen die we willen nemen om toe te werken naar een gezamenlijke call vanuit Domein Engineering & Be an Engineer zijn:

Koppeling LLO-Katalysator in samenwerking met Industriecoalitie bestaande uit Techniek Nederland, Bouwend Nederland, FME, Metaalunie en WENB
Modularisering overleg voor initieel aanbod
Modularisering overleg voor voorscholing

Hier zijn de presentaties te vinden van 15 februari jl.
Presentatie Be an Engineer en presentatie Jeanneke Willems - Vereniging Hogescholen (1e twee slides) 
Presentatie Janette Bezemer - voorzitter Domein Engineering
Make Engineering Work
Herontwerp deeltijd Engineering - Paul Bonsema

Wil je meer weten over het Domein Engineering Domeinprofiel? Klik hier.

Wil je meer weten over Be an Engineer?  Klik hier.
Of stuur een mail naar team@beanengineer.nl 

Janette Bezemer namens Domein HBO Engineering 
Tanja Hulst namens Be an Engineer 

Terug
Agenda