HBO-Engineering Nieuws
7 november 2022 12:45

Opnames en presentaties Conferentie Domein Engineering 2 november 2022 'Flexibilisering: Een vloek of een Zegen'?

- Opening van de conferentie door Erik Fledderus

- Theater opening door Manon Dahler &Thomas Boer

- Bewust leren kiezen in kiezen in flexibel, modulair hoger onderwijs door Milou van Harsel

- Het onderwijs in transitie, samen komen we ver, door Marina Brinkman-Staneva

- Benutten van flexibilisering in LLO door Dick Sweitser

Presentaties:
Milou van Harsel
Marina Brinkman-Staneva
Dick Sweitser
Wilbert van den Eijnde
Esther van der Stappen

Manon Dahler

Interpretatieladder als pdf

Foto's:
Beeld-Conferentie-3.png

bewerkt-IMG_3546.jpg

Stilte voor de storm

bewerkt-IMG_3549.jpg

Opening door Martin Rodenburg, Bestuur Domein HBO Engineering


IMG_5560.jpg

Workshop Tech start door Bart Jan van Lierop - Fontys

IMG_5557.jpg

Hoe borg je de samenhang in het curriculum bij flexibilisering?
door Letty Annijas & Mark Smit - Hogeschool Rotterdam

IMG_5562.jpg
De werknemer als aanjager van flexibilisering van het hbo onderwijs
door Wilbert van den Eijnde - NHL Stenden

IMG_5561.jpg

Hoe kan technologie studenten écht ondersteunen in flexibel onderwijs?
door Esther van der Stappen - Avans Hogeschool

IMG_5563.jpg

Workshop 'Lerende gesprekken' voeren in flexibiliseringstrajecten
door Manon Dahler - Making Sense Together

Mocht u nog vragen hebben óf ideeën voor de volgende conferentie dan horen we dit uiteraard graag!

Terug
Agenda