HBO-Engineering Nieuws
19 oktober 2022 11:12

Sprekers en workshops Conferentie Domein HBO Engineering 'Flexibilisering: Een vloek of een zegen"?

Programma:
09:30 - 09:55 uur:         Registratie en Ontmoeting (alvast gezellig bijpraten met collega’s met koffie en mini Bossche Bol)
10:00 - 10:45 uur:         Opening 'Flexibilisering: een vloek of een zegen'?
10:45 - 10:50 uur:         Welkomstwoord door Martin Rodenburg, Bestuur Domein HBO Engineering 
10:50 - 11:00 uur:         Inleiding door de dagvoorzitter Erik Fledderus
11:00 - 11.30 uur:         Koffiepauze
11:30 - 12:00 uur:          Bewust (leren) kiezen in flexibel, modulair hoger onderwijs door Milou van Harsel, Onderzoeker                                          Lectoraat Brein en Leren & Lectoraat Digitale Didactiek, Avans
12:00 - 12:15 uur:         Intermezzo door de dagvoorzitter Erik Fledderus
12:15 - 13:00 uur:         Het onderwijs in transitie, samen komen we ver, door Marina Brinkman - Staneva | BUAS
13:00 - 13:15 uur:         Intermezzo door de dagvoorzitter Erik Fledderus
13:15 - 14:00 uur:         Lunch 
14:00 - 14:45 uur:         Workshopronde 1
14:45 - 15:00 uur:         Wissel Pauze
15:00 - 15.45 uur:         Workshopronde 2 (herhaling workshop ronde 1)
15:45 - 16:00 uur:         Centrale afsluiting door de dagvoorzitter Erik Fledderus
16:00 - 17:00 uur:         Borrel  

Workshop 1
Benutten van flexibilisering in LLO.
Dick Sweitser, programma manager LLO Vereniging Hogescholen
Workshop 2
Techstart.
Bart Jan van Lierop, opleidingsmanager en manager Tech Start bij Fontys Hogescholen.
Workshop 3
Hoe borg je de samenhang in het curriculum bij flexibilisering?
Letty Annijas & Mark Smit
Lectoraat Integrale curriculumontwikkeling van Dominique Sluijsmans van de Hogeschool Rotterdam.
Workshop 4
De werknemer als aanjager van flexibilisering van het hbo onderwijs.
Associate Lector Wilbert van den Eijnde, NHL Stenden Hogeschool
Workshop 5
Hoe kan technologie studenten écht ondersteunen in flexibel onderwijs?
Esther van der Stappen is lector van het lectoraat Digitale Didactiek. Dit lectoraat is verbonden aan het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) van Avans Hogeschool. 

Praktische informatie
Locatie gegevens:
Avans Hogeschool
Onderwijsboulevard 215
5223 DE Den Bosch
Klik hier voor informatie over parkeren.

Aanmelden:
Klik hier om je aan te melden.

Keynote sprekers:

Erik Fledderus
pasfoto-voorjaar-2021.jpg

Erik Fledderus heeft zo’n 25 jaar ervaring op het gebied van ICT, digitalisering, en innovatie. Bij zowel publieke als private ondernemingen (KPN, TNO, SURF) heeft hij in rollen en functies variërend tussen principal scientist, adviseur, programma manager en algemeen directeur / bestuursvoorzitter inzicht hoe veranderingen tot stand komen, stuk lopen, en vlot worden getrokken. Hij zoekt naar verbinding tussen de verschillende werkomgevingen die nodig zijn voor verandering, en heeft zijn functies altijd gecombineerd met parttime rollen als hoogleraar (TU Eindhoven) en deelnemer / voorzitter van denktanks (CONNECT Advisory Forum, Raad voor Leefomgeving & Infrastructuur, Joint Institute for Innovation Policy).

Sinds eind 2020 werkt Erik freelance, en is hij o.a. voorzitter van het Wetenschapsforum van het Kennisplatform Electromagnetische Velden & Gezondheid, en kwartiermakend lector bij hogeschool Windesheim.
Klik hier voor het LinkedIn profiel van Erik.

Milou van Harsel
Milou-zwart-wit.jpg
Milou (1988) is gepromoveerd binnen de onderwijswetenschappen en werkzaam als senior onderzoeker bij de lectoraten Brein & Leren en Digitale Didactiek van Avans Hogeschool. Daarnaast werkt zij als onderwijskundig adviseur binnen de hogeschool en is zij lid van het bestuur van het Landelijk Netwerk Onderwijs & Ontwikkeling Hbo van de Vereniging Hogescholen. Het onderzoek van Milou richt zich op de vraag hoe studenten keuzes maken in flexibele en zelfgestuurde leeromgevingen en hoe studenten hierbij ondersteund kunnen worden. Tijdens het congres gaat Milou in op de kansen en uitdagingen van keuzevrijheid voor het leren en de motivatie van studenten. Tevens reikt zij een aantal praktische tips aan over hoe je keuzeprocessen van studenten zo goed mogelijk kunt faciliteren, begeleiden en ondersteunen.
Klik hier voor de presentatie van Milou.

Marina Brinkman - Staneva
Marina-Brinkman-5772.jpg

Marina Brinkman - Staneva is lid van de zone Flexibilisering van het onderwijs binnen het Versnellingsplan, Onderwijsinnovatie met ICT, met als meest recente bijdrage de publikatie Bouwstenen voor Flexibel Onderwijs. Tevens werkt ze als innovatieaanjager binnen Breda University for Applied Sciences, waar ze ook bijna 14 jaar als docent werkzaam is geweest. Geboren en getogen in Bulgarije, Marina heeft een bachelor in hotel management (afgerond als voltijd student), master in Sociologie (afgerond als deeltijd student) en op dit moment promoveert ze binnen organisatiewetenschappen in Tilburg (als extern promovenda). Tijdens het congres blikt ze terug op de opbrengsten van het Versnellingsplan en kijkt ze vooruit naar de kansen binnen de Digitaliserings Impulse, het achtjarige programma om het onderwijs in het mbo, hbo en wo te verbeteren door de kansen van digitalisering beter te benutten. Tevens staat ze stil bij de kansen en risico’s van flexibilisering, specifiek in het voltijd onderwijs.
Klik hier voor de presentatie van Marina.

Workshop sprekers:

Dick Sweitser

IMG_3890.png

Benutten van flexibilisering in LLO (workshop 1)
Dick Sweitser werkt als programmamanager LLO bij de Vereniging Hogescholen. De VH maakt werk van LLO en richt daartoe het VH Programma LLO in. Zodat bestaande initiatieven gedeeld worden, verbonden worden en versterkt worden. Bijvoorbeeld: FastSwitch, het concept waarmee hogescholen samen op diverse tekort sectoren trajecten maken om snel en effectief omgeschoold te worden. Met een mooi woord gaat het dan om ‘van-werk-naar-werk’ trajecten. Van bijvoorbeeld de bank naar de bouw of van de dienstverlening naar zorgverlening. Hoe geef je die trajecten nou vorm en hoe doen we dat tegen we wensen en mogelijkheden van bedrijven, instellingen en mensen die zich willen ontwikkelen?  Het gaat ook over hoe je nu in jouw regio komt tot LLO afspraken en wat daarvoor nodig is.

Tot de zomer van 2022 was Dick directeur van Saxion Parttime School, de plaats en de manier waarop Saxion LLO vormgeeft. En diplomagerichte trajecten en maatwerk met gegarandeerde kwaliteit vormgeeft.

De Vereniging Hogescholen, waar al onze hbo’s bij aangesloten zijn, zet, samen met hogescholen, in op een verdere doorbraak op levenlang ontwikkelen (LLO). Hogescholen doen daar al veel in. Er is veel verborgen goud. We maken mooie (diplomagerichte) opleidingen in samenspraak met de markt en voeren die uit. We hebben veel onderzoeksprojecten waarmee we bijdragen aan innovatie in bedrijven. Steeds vaker maken we met bedrijven en instellingen afspraken over op- en bijscholing. Ook is de vraag met regelmaat: kunnen jullie ons helpen om mensen uit een andere sector een ‘switch’ te laten maken. We benutten aspecten van flexibilisering bijvoorbeeld in tijd en vorm.  Dat lukt steeds beter, maar een echte doorbraak en grotere aantallen, dat lukt nog niet zo. Zitten we wel aan de goede tafels om afspraken te maken over op-, om en bijscholing? En: zijn wij voldoende toegerust om die taken op te pakken?

Workshop: Benutten van flexibilisering in LLO
De NGF aanvraag ‘de nationale LLO katalysator’ gaan onze onderwijs- en kennisinstellingen helpen hun rol in regionale ecosystemen beter te kunnen vervullen. Deze workshop geeft inzicht in de achtergronden en belemmeringen en licht de werking van de LLO katalysator uit. Graag kom ik in gesprek over hoe we onze rol in de regio samen beter kunnen invullen en wat we als instellingen nog willen leren. De opbrengst wordt meegenomen in het effectief maken van het NGF programma de nationale LLO katalysator (website: www.llokatalysator.nl).
Klik hier voor de presentatie van Dick.

Bart Jan van Lierop
IMG-20220811-WA0001.jpg

Techstart (workshop 2)
Techstart is een gezamenlijke parallelpropedeuse voor leerlingen die een studie willen in de technologie, maar nog niet weten welke. Techstart biedt die studenten de mogelijkheid en de tijd om toe te werken naar de opleiding van hun keuze.

De juiste student op de juiste plek
Veel leerlingen weten (nog) niet wat ze moeten kiezen na het vo of mbo. “Iets met technologie,” maar wat dan? Twijfel, ook na oriëntatie, kan de keuze bemoeilijken. Voor die leerlingen is Techstart bedoeld. Techstart komt niet in plaats van bestaande propedeuses, het is een aanvulling daarop. Techstart biedt ook studenten die zijn gestart met een opleiding, maar die er snel achter komen dat ze niet de juiste keuze hebben gemaakt, de mogelijkheid om via de Techstartroute alsnog een goede keuze te maken. Het primaire doel is om de juiste student op de juiste plek te krijgen.

Techstart voor student en maatschappij
Vier jaar geleden uitte een achttal technologische opleidingen van Fontys (Applied Science, Automotive, Bedrijfsmanagement MKB, Elektrotechniek, Mechatronica, Technische Bedrijfskunde, Technische Natuurkunde en Werktuigbouwkunde) de wens om meer samen te werken. Met veel aandacht voor de juiste student op de juiste plek, en een substantiële uitval van studenten in het eerste jaar, bleek al snel dat de samenwerking ergens vooraan in de opleiding vorm zou krijgen. Daarnaast willen de opleidingen tegemoetkomen aan de behoefte aan goed opgeleide technici in de Brainportregio.

Onderwijsvisie en -concept
Binnen Techstart krijgt de visie van de technologieopleidingen op onderzoek en onderwijs vorm: flexibiliteit, multidisciplinaire samenwerking, technologie en innovatie, open community, onderzoekende houding en samenwerking met het werkveld. Door een talent- en ontwikkelingsgerichte aanpak kan de student zich binnen Techstart goed oriënteren en zich tegelijkertijd ontwikkelen in de richting van de opleiding van zijn/haar keuze.

Het onderwijsconcept is die van een vraaggerichte, flexibele en multidisciplinaire aanpak. Didactisch gebeurt er momenteel heel veel in onderwijsland. Techstart combineert de nieuwste ontwikkelingen en houdt dus ook een nieuwe wijze van onderwijs aanbieden in. Alles komt bij elkaar: visies, onderwijsconcepten, traditioneel versus nieuwe manieren van onderwijs, rollen van docenten.

Mark Smit en Letty Annijas
Mark-3.jpgLetty-kabels-2.jpg

Hoe borg je de samenhang in het curriculum bij flexibilisering? (workshop 3)
Mark Smit en Letty Annijas zijn beiden werkzaam bij het lectoraat Integrale Curriculumontwikkeling van Dominique Sluijsmans aan de Hogeschool Rotterdam. In deze workshop gaan we verkennen wat verschillende aanleidingen en doelen van flexibilisering zijn en welke wijzigingen daarvoor nodig zijn in het curriculum. Hoe zorg je vervolgens voor de samenhang tussen wat je beoogt en hoe je dit vormgeeft? Is flexibilisering dan de enige of de juiste oplossing? Welke impact heeft dit op studenten en is dit in lijn met de oplossing van het probleem? Constructive alignment vormt de basis voor deze samenhang. We gaan kijken hoe je dit voor jouw curriculum stevig kunt neerzetten.

De werknemer als aanjager van flexibilisering in het hbo onderwijs (workshop 4)

Wilbert van den Eijnde
NHL-Stenden-Wilbert-van-den-Eijnde-horizontaal-1.jpg
De werknemer als aanjager van flexibilisering in het hbo onderwijs (workshop 4)
Wilbert van den Eijnde (1968) werkt sinds 2017 als Associate Lector Smart Sustainable Manufacturing bij de NHL Stenden Hogeschool in Emmen en Leeuwarden.

Hierbij is hij betrokken bij de ontwikkeling van Publiek Private Samenwerkingsprojecten in het domein van digitalisering van de maakindustrie (Smart Manufacturing) om daarbij niet alleen technische innovatie maar ook de sociale innovatie in regio aan te jagen.

Juist in krimpregio’s als Noordoost Friesland en Zuidoost Drenthe is het van belang om te investeren in sociale innovatie om de vitaliteit van de regio te behouden.
Om als regio en als organisaties innovaties te kunnen absorberen is het belangrijk dat juist zittend personeel over de juiste competenties beschikken.
Daarnaast is Wilbert lid van het landelijke schrijfteam Smart Industrie en kwartiermaker van het groeifondsproject PPS Opschaling Digitale Maakindustrie in Noord Nederland.

De afgelopen jaren heeft Wilbert o.a. als projectleider gewerkt aan de ontwikkeling van een duale Associate Degree opleiding Industriële Automatisering en Robotica.
Ook heeft hij in de regio Zuidoost Drenthe een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de scholingsbehoefte van bedrijven. Vanuit deze ervaringen is bij Wilbert de overtuiging ontstaan dat juist werkende studenten, een nog onderbelichte doelgroep binnen het technische hbo domein, de aanjagers zijn van flexibilisering in het hbo onderwijs. Aan de hand van stellingen wil Wilbert in de workshop samen met u de knelpunten van flexibilisering voor deze doelgroep bespreken.
Klik hier voor de presentatie van Wilbert.

Esther van der Stappen
Esther-vierkant.jpg
Hoe kan technologie studenten écht ondersteunen in flexibel onderwijs? (workshop 5)

Esther is gepromoveerd in de Informatica en sinds 2020 lector Digitale Didactiek bij Avans Hogeschool. Het onderzoek in het lectoraat Digitale Didactiek richt zich op vraagstukken rondom hoe technologie met meerwaarde ingezet kan worden in blended en flexibel onderwijs. In deze workshop vertelt Esther over enkele onderzoeken in de onderzoekslijn Flexibel onderwijs waarin onderzocht wordt op welke manier technologie studenten kan ondersteunen bij het maken van de vele keuzes waar ze voor komen te staan bij het volgen van een persoonlijke leerroute. Daarna gaan de deelnemers samen aan de slag om na te denken over toekomstbeelden van technologie die studenten écht ondersteunt in flexibel onderwijs.
Klik hier voor de presentatie van Esther.

Manon Dahler & Dorine Mobron
Manon.jpgDorine.jpg

Workshop ‘lerende gesprekken’ voeren in flexibiliseringstrajecten (workshop 6)
Vaak vergen projecten aangaande flexibilisering veel overleg en afstemming, zowel binnen als tussen Hoger Onderwijs Instellingen. Voor initiatiefnemers kan het soms aanvoelen als een taaie klus om alle communicatielijnen te openen of obstakels uit de weg geruimd te krijgen.

Adviesbureau ‘Making Sense Together’ biedt de workshop ‘lerende gesprekken’ aan. De workshop is gebaseerd op het gedachtegoed van Emeritushoogleraar Chris Argyris (Harvard).  Argyris deed onderzoek naar de defensieve mechanismen die het leren-leren van mensen kan belemmeren. Hij schreef o.a. het artikel ‘Teaching Smart People How to Learn’, waarin hij stelt dat intelligente mensen zo goed zijn in het verklaren en beargumenteren van hun eigen logica en standpunten, dat ze -zeker wanneer er veel op het spel staat- minder open staan om de redenering van anderen te onderzoeken en dan niet in de gaten hebben dat ze hier een blinde vlek voor hebben. Om echt een lerende organisatie te creëren is het volgens Argyris nodig meer (zelf-)reflectie in te bouwen:

"Most people define learning too narrowly as mere 'problem-solving', so they focus on identifying and correcting errors in the external environment. Solving problems is important. But if learning is to be succesful, managers and employees must also look inward. They need to reflect critically on their own thoughts and behavior, identify the ways they often inadvertently contribute to the organization's problems, and then change how they act."

In deze workshop laten we je kennis maken met het gedachtegoed van Argyris en reiken we concrete, direct toepasbare tools aan die helpen om defensieve patronen bij collega’s (en jezelf!) te herkennen en te doorbreken en samen tot resultaat te komen.

Terug
Agenda